"ЩАСТЛИВ ДОМ ЗА ИГРИ, ЗНАНИЯ, ОБИЧ И ДЕТСКИ МЕЧТИ"

 • Д -
  Държим детето да се        чувства личност!
 • Е -
  Естетична, позитивна        образователна среда!
 • Т -
  Традиционни и съвременни        методи на обучение!
 • Е -
  Ефективност, качество!
 • Л -
  Любознателност, лоялност,        толерантност!
 • И -
  Иновации, творчество!
 • Н -
  Направеното днес още        по-добре утре!
 • А -
  Актуална, личностна        готовност за училище!
Нашия екип
Нашия екип
 • Химн на ЦДГ "Детелина" Бяла Слатина
 • Страници

  За контакти с нас

  НОВИНИ

  УЧИТЕЛИТЕ НА 21 ВЕК И НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

  АКТУАЛНО

   

  За насърчаване на  четенето и грамотността сред гражданите от всички възрасти с инициативата "Чети с мен" на 28.09.2014 г. стартира кампанията "България чете" под патронажа на президента на Република България, Министерството на културата съвместно с Министерството на образованието и науката. Деца, учители и родители от "ЦДГ"Детелина" съвместно с Начално училище "Христо Ботев", гр.Бяла Слатина четоха заедно приказки в библиотеката на гр.Бяла Слатина. Децата от ІV подготвителна за училище група представиха драматизация на приказката "Дядовата ръкавичка". Снимки в "Галерия".

   

  Честита новата учебна 2014-2015 година. Да е мирна и успешна! На добър час!

   

  Тържественото откриване на учебната  2014-2015 година в снимки -страница "Галерия"

   

  Снимки с участието на деца и родители от ЦДГ"Детелина" в инициативите на Община Бяла Слатина по време на панаирните дни, ще намерите в страница "Галерия".

   

   

   

   

  ЦДГ"Детелина" започва работа с деца от 15.09.2014 година.

  Откриването на учебната  2014-2015 година в ЦДГ"Детелина" ще се състои на 15 септември 2014 година от 10.30 часа в двора на детското заведение.

  Заповядайте уважаеми родители, на тържественото събитие.