"ЩАСТЛИВ ДОМ ЗА ИГРИ, ЗНАНИЯ, ОБИЧ И ДЕТСКИ МЕЧТИ"

 • Д -
  Държим детето да се        чувства личност!
 • Е -
  Естетична, позитивна        образователна среда!
 • Т -
  Традиционни и съвременни        методи на обучение!
 • Е -
  Ефективност, качество!
 • Л -
  Любознателност, лоялност,        толерантност!
 • И -
  Иновации, творчество!
 • Н -
  Направеното днес още        по-добре утре!
 • А -
  Актуална, личностна        готовност за училище!
Нашия екип
Нашия екип
 • Химн на ЦДГ "Детелина" Бяла Слатина
 • Страници

  За контакти с нас

  Група "Звездичка"

  "Блестят на небето еднички
  далечни и светли звездички.
  Те имат си име - аз зная,
  но легна ли в тъмната стая
  ги гледам как кротко надничат,
  навярно света те обичат!?
  Навярно те искат полека
  да слязат по звездна пътека,
  да ни докоснат с ръчички,
  за да бъдем щастливи всички." /по Леда Милева/

   Скъпи родители!

  Вселената е безкрайна, а Млечния път е родния дом на звездите.
  "Звездите - загадъчно красиви,

  близки и далечни ни очакват!
  А ние дечица сме смели и
  към звездите, към успеха сме поели.
  Ще учим, както трябва в училищата родни,
  за да бъдем знаещи и можещи,
  благородни и много отговорни!”


  ДОБРЕ  ДОШЛИ В ПОДГОТВИТЕЛНА ЗА УЧИЛИЩЕ ГРУПА "ЗВЕЗДИЧКА"!

  Малките "звездички" от Четвърта подготвителна за училище група при ЦДГ"Детелина", гр.Бяла Слатина ще блестят още по-ярко и силно, когато:
  - пораснат весели, усмихнати, радостни;
  - научат  всичко за света около тях;
  - знаят букви и цифри;
  - разказват приказки;
  - спортуват да са здрави;
  - рисуват, танцуват и пеят;
  - всичко умеят, за да успеят, а в училище със звезден блясък да греят.

  Това ще се случва всеки ден в детската градина с помощта на професионалистите от екипа на Четвърта подготвителна  за училище група:
  - Анелия Симеонова Гечева - Старши учител
  - Илинка Петкова Горанчовска - Старши учител
  - Митка Иванова Маринова - Помощник - възпитател

  Нека да помогнем заедно учители и родители на нашите "звездички" - да мечтаят,  да вярват в красотата на своите мечти, та светлината, която излъчват да направи света по-мъдър, по-добър и щастлив!
  Нека и в училище да блестят с онзи "звезден блясък" от знания, умения, способности, взаимоотношения така че и други да искат да светят като тях!

  През учебната 2013-2014 година децата ще усвояват  знания, умения, компетенции с помощта на Програмна система "Здравей, училище" на издателство "Булвест 2000", за да покрият държавните образователни изисквания и Програма за подготвителна група утвърдена от МОН-2003 г.

  Да си бъдещ първокласник то не е шега,
  колко много грижи ще имам аз сега?!

  На добър час към Първи клас!

  В галерията на група "Звездичка":
  1. Тренинг с родители на тема "Позитивно родителство" - м.декември 2013 г.

  2. Открита практика в ІV Подготвителна група "Звездичка"-12.02.2014 г. на тема:"Домът на книгата" свързана с приложението на Резилианс подхода в образователно - възпитателния процес в предучилищна възраст. Този иновативен подход има  за цел да формира у децата социални умения, устойчивост, комуникативна способност, себеизразяване, самоконтрол, справяне с трудности и проблеми, с които ще се срещат бъдещите първокласници т. е. да проявяват Резилианс.

   3. Един незабравим ден -на екскурзия до пещерата Леденика в гр.Враца.

  Файлове към група "Звездичка"

  Открита практика-Резилианс - 2013 г. - в ІІІ подготвителна за училище група
  Седмично разпределение ІV група
  Организация на дневния режим в ІV група
  Четвърта Подготвителна за училище група"Звездичка"/м.Ноември 2013 г./